Питања и одговори

Питања корисника ПОС програма (трговци и институције)

Питања учесника ПОС програма (банке и добављачи)

 

1. Да ли имам право да се пријавим више пута за ПОС програм?

Трговац може да постане корисник ПОС програма само једанпут, јер према правилима ПОС програма основни услов који је потребно испунити је да безготовинско плаћање платним картицама није било уведено у претходних 12 месеци. 

2. Да ли се обрачунава трговачка маржа на трансакције приликом употребе ПОС терминала из ПОС програма?

Да, у питању је снижена трговачка накнада највише до 0.99% на трансакције извршене Visa и Маstercard платним картицама. Наша препорука је да се распитате о условима након истека периода субвенције, који је износ накнаде за плаћање платним картицама других картичарских организација и путем ИПС-а. 

3. Да ли док сам корисник програма могу да променим банку?

У складу са општим правилима ПОС програма, током трајања субвенције корисник ПОС програма не може да промени банку а да задржи право на субвенцију.

4. Да ли могу да се пријавим за два ПОС терминала?

Максимално можете да се пријавите за 3 ПОС терминала, при чему сваки уређај мора да је инсталиран на различитој локацији (укључујући и интернет продавницу ако је имате).

5. Да ли трговац сноси било какве трошкове подношења пријаве за ПОС програм?

Трговац нема трошкова у вези са подношењем пријаве за ПОС програм. 

6. Са ким потписујем уговор како бих постао корисник Програма?

Трговац потписује уговор са изабраном банком, која је ће бити учесник ПОС програма.

7. Колики су трговчеви трошкови коришћења ПОС терминала током трајања уговора са банком?

Трговац не сноси трошкове инсталације, коришћења и одржавања ПОС терминала током првих 12 месеци. Обезбеђен је и бесплатан софтвер за прихватање плаћања IPS кодом и снижена трговачка накнада до највише 0.99% на трансакције Visa и Маstercard платним картицама.

8. Који услови коришћења ПОС терминала ће важити након истека 12 месеци?

Након 12 месеци од датума инсталације ПОС терминала и истека субвенције, ПОС терминал(е), можете наставити да користите по условима које сте унапред уговорили са изабраном банком. Уколико желите да раскинете уговор са банком, можете то учинити у било ком тренутку без додатних трошкова или обавеза према банци. Препоручујемо Вам да се обратите изабраној банци за више детаља.

9. У којој банци могу да се пријавим за ПОС програм?

Листу банака које су укључене у спровођење ПОС програма и врсте ПОС терминала које су у њиховој понуди, можете да погледате овде.

10. Да ли могу да се пријавим за ПОС програм као пољопривредно газдинство?

Уколико је газдинство уписано у АПР-у као правно лице (привредно друштво, земљорадничка задруга, итд.) или предузетник и уколико испуњава услове ПОС програма за мале трговце, може се пријавити за ПОС терминал. 

11. Да ли може да се пријави удружење за ПОС програм?

Уколико је удружење уписано у АПР-у као као правно лице или предузетник, и уколико задовољава опште услове предвиђене програмом за трговце, може се пријавити. Приликом попуњавања пријавног формулара потребно је да изаберу „Предузетник/Привредно друштво“. 

 

Питања учесника програма (банке и добављачи)

1. Ко се сматра прихватиоцем?

Прихватилац је банка, институција електронског новца или платна институција са седиштем у Србији, лиценцирана од стране Народне банке Србије, Mastercarda и Visа, која пружа најмање платну услугу прихватања платних инструмената у смислу члана 4. став 1. тачка 5) Закона о платним услугама;

2. Коме да се обратим ако хоћу да се моја банка прикључи ПОС програму?

Уколико желите да учествујете у спровођењу ПОС програма који је покренула Националне иницијатива „Бољи начин“, можете нам се обратити на boljinacin@boljinacin.rs.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати