Предности безготовинског плаћања

Предности безготовинског плаћања

Предности безготовинског плаћања за грађане

 • Безготовинско плаћање за грађане значи велику уштеду времена. Просечно мобилно плаћање или куповина бесконтактном картицом трају 12,5 секунди, док је за плаћање готовином потребно готово три пута више6. Такође, електронска плаћања су шест до 10 секунди бржа од других расположивих начина плаћања у продавницама.7

 • Безбедност новца је једна од кључних одлика безготовинског плаћања. У случају губитка мобилног телефона или картице, приступ средставима је заштићен ПИН-ом или је могуће блокирати приступ позивањем банке док је у случају губитка готовине штета ненадокнадива.

 • Широка употреба безготовинског плаћања осигурава и личну безбедност јер су мање шансе да дође до покушаја напада и крађе.

 • Куповина код продаваца који пружају могућност безготовинског плаћања је сигурнија за потрошаче јер ПОС терминал може да поседује само уредно регистрован привредни субјект, што у великој мери гарантује да су производи које продаје проверени и безбедни.

 • Безготовинско плаћање омогућава куповину преко интернета што доноси кључне предности потрошачима наспрам куповине готовином – већи избор „продавница“, куповину из иностранства без потребе путовања, куповину на рате, повољније цене кроз учешће у лојалти програмима и др. Предности куповине на даљину посебно су важне за становнике у местима удаљеним од градова.

 • Коришћење безготовинских начина плаћања нарочито је важно и за очување здравља у условима пандемије и периодичних промена мера физичке дистанце јер омогућавају куповину онлајн, али и на месту продаје без непосредног контакта са продавцем.

 • Око трећине грађана Србије увек или најмање једном недељно користи картицу приликом плаћања, а чак 72% истиче да то чине јер им је лакше да плаћају безготовински док остали истичу предност куповине на рате, безбедност и куповину преко интернета. Више од четвртине грађана плаћало би мобилним телефоном на месту продаје када би имали ту могућност.8

 • Профил просечног корисника безготовинских односно картичних плаћања у Србији показује да је то жена у доби од 30 до 44 година, вишег или високог образовања, из градске средине, најчешће Београда, и са вишим примањима.

Предности безготовинског плаћања за привреднике

 • Са увођењем безготовинских плаћања, привредници значајно повећавају прилике за развој пословања, кроз увођење интернет продаје, повећање броја купаца, посебно оних који мање користе готовину и спадају у платежно способније, ефикасније воде пословне књиге и прате трансакције, али и да избегну евентуалне спорове с добављачима и муштеријама.

 • Као што потрошачи могу да купују у иностранству захваљујући електронским плаћањима, тако и привредници могу да себи отворе нова тржишта и понуде производе и услуге значајном већем броју клијената.

 • Повећање задовољства купаца је једна од кључних предности безготовинског плаћања посебно у виду смањења чекања у редовима код бизниса са великим бројем муштерија. Привлачење нових клијената могуће је и захваљујући иновацијама и развојем нових врста производа, лојалти програма и других погодности.

 • Привредници кроз прихватање безготовинског плаћања значајно смањују трошкове управљања готовином (бројање, чување, уплата у банку) док истовремено повећавају безбедност свог бизниса јер умањују ризик од пљачки.

Предности безготовинског плаћања за државу

 • Безготовинска плаћања повећавају прилике за развој пословања предузећа и обезбеђују већи избор грађанима при куповини што позитивно утиче на раст пословних активности, дигиталну трансформацију економије, повећање бруто домаћег производа односно бржи привредни развој.

 • Веће коришћење безготовинских трансакција чини ток средстава видљивијим што олакшава државним органима надзор над финансијским токовима и омогућава им да буду ефикаснији у контроли поштовања прописа, усмеравањем расположивих ресурса у проверу најризичнијих области и предузећа уместо контроле „од врата до врата“.

 • Значајан бенефит за државу од развоја безготовинског друштва је и опште смањење стопе криминала услед смањења прилика за разбојништва и крађе, као и сузбијање сиве зоне јер повећање видљивости трансакција умањује шансе за учешће грађана и привреде у активној или пасивној сивој економији, неиздавањем или неузимањем фискалних рачуна, обављањем трансакција у готовини и др.

 • Истраживање спроведено у 33 државе показало је да смањивање вредности готовинских трансакција за само 10% може да смањи обим сиве економије повезане с кешом и до 2,1% БДП-а што би у случају Србији значило мањи обим сиве зоне за готово милијарду евра. Такође, обим наплате пореза био би повећан за 0,42% БДП-а или скоро 200 милиона евра.9

 • Увођење електронских плаћања услуга државе штеди новац и време за обављање административних процедура јер убрзава поступке, смањује трошкове наплате такси и накнада и омогућава да службеници који су досад били ангажовани на административним пословима буду усмерени на друге важне активности.

 • Исплата различитивих врста давања из републичког и локалног буџета електронским путем, посебно пензија и социјалних давања, сужава простор за корупцију и злоупотребу јавних средстава и гарантује да ће новац сигурно стићи до корисника којима је намењен.

 • Подстицање безготовинских плаћања за државу и финансијски сектор значи и смањење трошкова за израду и управљање папирним и кованим новцем. У САД, израда новчаница од једног долара до 100 долара кошта од шест до 14 центи.10

6Visa Cashless Cities report

7EY Report: The impact of electronic payments on Poland's economy, October 2021

8Istraživanje stavova građana o sivoj ekonomiji, NALED, mart 2020.

9EY Report: The impact of electronic payments on Poland's economy, October 2021

10The Fed - How much does it cost to produce currency and coin? (federalreserve.gov)

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати