Општи услови за трговце

Програм подршке увођењу електронског плаћања (ПОС програм) – Општи услови за Трговце 

Под условом да су испуњени прописани услови, у оквиру Програма подршке увођењу електронског плаћања (ПОС програм) („Програм“), подобни трговци ће, током првих 12 месеци од датума инсталације до три ПОС терминала (надоградње all-in-one терминала, еТрговина, softPOS и/или класичан ПОС) или искључења подобног трговца из Програма, шта год наступи раније, имати право на следеће погодности:

 1. субвенционисана трговачка накнада, у износу до 0,99% вредности платне трансакције, за платне трансакције извршене Visa и Mastercard платним картицама;
 2. бесплатна инсталација, коришћење и одржавање ПОС терминала;
 3. бесплатне лиценце за коришћење ПОС терминала;
 4. бесплатан софтвер за прихватање IPS плаћања.


Трговац је подобан за добијање погодности из Програма уколико испуњава следеће услове:

 1. уписан је при Агенцији за привредне регистре Републике Србије као правно лице или предузетник;
 2. пријавио се за учешће у Програму путем вебсајта www.boljinacin.rs или преко неког од пружалаца услуге прихватања платних инструмената који учествује у Програму („Прихватилац“);
 3. није прихватао плаћања путем платних картица током последњих 12 месеци пре пријаве за Програм; пријављује се да добије до три ПОС терминала (међутим, сваки Терминал мора бити инсталиран на другој локацији, односно другој продавници);
 4. може учествовати у Програму само једном током његовог трајања;
 5. прихватаће платне трансакције најмање путем Visa, Mastercard и DinaCard (ако је применљиво) платних картица, као и путем IPS, без обзира на њихову вредност (тј. неће одредити минималну вредност за безготовинско плаћање); у те сврхе, трговац ће закључити уговор са Прихватиоцем, за период не краћи од 12 месеци од датума инсталације ПОС терминала; по истеку овог периода, или у случају ранијег искључења из субвенције, трговац ће имати право да раскине уговор без било каквих додатних трошкова;
 6. током трајања уговора о прихватању платних трансакција, користиће брендинг материјал који му да Прихватилац за означавање својих ПОС терминала, продајних места и Интернет продајних места логотипима доступних метода плаћања и Програма и Националне иницијативе за безготовинско плаћање;
 7. прихватљив је као клијент за појединачног Прихватиоца који је изабран да пружи платну услугу прихватања платних инструмената;
 8. покриће стварне трошкове које је сносио Прихватилац у вези са оправданим повраћајем средстава;
 9. у случају кршења правила учешћа у Програму од стране трговца, укључујући и давање неистинитих изјава, трговац је бити искључен из Програма, без могућности да му се поново придружи.


Дванаестомесечни период субвенције се рачуна засебно за сваки инсталирани ПОС терминал од датума његове инсталације.

У сваком случају, трговац неће бити подобан да оствари погодности из Програма уколико спада у неку од доњих група: 

 1. малопродајни, услужни или слични ланци (и њихови заступници) који се састоје од више од три продавнице или слична продајна места под истим жигом;
 2. примаоци франшизе у франшизама које се састоје од више од три продавнице или слична продајна места под истим жигом;
 3. оператери аутомата и других самоуслужних терминала (машина за продају карата, паркинг машина, банкомата итд).


Поред других разлога који ће бити предвиђени у уговору о прихватању платних трансакција са Прихватиоцем, трговац који буде прихваћен да учествује у Програму ће изгубити право на погодности из Програма нарочито ако:

 1. пре истека 12 месеци од датума инсталације ПОС терминала, премаши укупни промет остварен прихватањем платних картица одређен у износу од 1.200.000 динара (максимални промет);
 2. или пре истека шест месеци од датума инсталације ПОС терминала, не достигне укупни промет остварен прихватањем платних картица одређен у износу од 60.000 динара (минимални промет).


Уколико трговац прибави два или три ПОС терминала, а максимални промет је премашен, односно минимални промет није остварен само на неким од тих ПОС терминала, погодности које се пружају таквом трговцу у оквиру Програма ће наставити да се примењују на све ПОС терминале за које трговац наставља да испуњава услове за учешће у Програму. 

Пријавите се за ПОС програм

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати