Процес пријаве за ПОС програм за институције

Шта је важно да знате пре него се пријавите за ПОС програм?

Како да се пријавите и уговорите сарадњу

Шта се дешава након закључења уговора са банком?

 

Шта је важно да знате пре него се пријавите за ПОС програм?

 • У смислу овог Програма, под Институцијом се подразумева орган или друго јавно тело на нивоу државе, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, као што су примера ради катастар непокретности, пореска управа, полиција, комунална полиција, суд, здравствена установа, градска / општинска управа и др. 

 • Институција се може придружити Програму више пута током његовог трајања и може аплицирати за више ПОС терминала.

 • ПОС програм није могуће користити за замену ПОС терминала који су у употреби пре пријаве за ПОС програм, новим уређајима из ПОС програма.   

 • Субвенција се односи на бесплатну инсталацију, коришћење и одржавање ПОС терминала, бесплатне лиценце за коришћење ПОС терминала и бесплатан софтвер за прихватање IPS плаћања, уз снижену трансакциону накнаду у износу од највише 0,99% вредности платне трансакције, извршене Visa и Mastercard платним картицама.     

 • Никакве додатне фиксне или друге накнаде у вези са трансакцијама платним картицама Visa и Mastercard, и коришћењем ПОС терминала неће бити наплаћиване током трајање субвенције, док износ накнаде за плаћање платним картицама других картичарских организација и путем IPS-а зависе од понуде банке.  

 • Субвенција уз све наведене погодности траје дванаест месеци и рачуна се засебно за сваки инсталирани ПОС терминал од датума његове инсталације.  

 • Након истека периода субвенције, ПОС терминал(е) можете да наставите да користите по условима које сте унапред договорили са изабраном банком, или да раскинете уговор без додатних трошкова или обавеза према банци.  

 • Програмом су обухваћене следеће врсте ПОС терминала: аll-in-one уређај, класичан ПОС, softPOS или e-commerce решење (еТрговина). Уређаји су оспособљени за прихват плаћања платним картицама и ИПС кодом. Више о функционалностима и предностима различитих врста ПОС терминала можете да прочитате на линку

Са детаљнијим Општим условима за институције можете да се упознате на линку

 

Како да се пријавите и уговорите сарадњу

 1. Институција се може пријавити преко Канцеларије за информационе технологије и електронску управу (или других  лица овлашћених да закључе уговор у име или за рачун институције), или самостално, попуњавањем  онлајн формулара који је доступан на следећем линку.  
   
 2. Важно је да унапред проверите које све банке учествују у ПОС програму, какве услове нуде након истека периода субвенције, који је износ накнаде за плаћање платним картицама других картичарских брендова и путем IPS-а, и које врсте и моделе ПОС терминала имају у својој понуди, како бисте изабрали оно што најбоље одговара потребама Ваше институције.      
   
 3. Списак банака које учествују у ПОС програму заједно са њиховим контакт подацима можете пронаћи на следећем линку.  
   
 4. Како бисте попунили пријаву потребно је да припремите следеће податке: назив институције, контакт подаци, изабрана банка прихватилац, број ПОС терминала за које аплицирате и да ли желите инсталацију ИПС (инстант плаћања).
   
 5. Уз попуњену пријаву потребно је да:  
  Потврдите да сте се упознали са Општим условима за институције
  Потврдите да сте се упознали са Обавештењем о приватности
  Дате изјаву да су подаци које достављате тачни, као и сагласности: да банка може да дели са оператором платформе податке у вези са пријавом за ПОС програм, податке у вези са коришћењем ПОС терминала током трајања субвенције и остале податке релевантне за ПОС програм.  
   
 6. Обратите пажњу да унесете исправне податке, дате све потребне сагласности и изјаве и тако убрзате процес провере и одобрења субвенције.  
   
 7. У року од једног радног дана, добићете обавештење путем имејла о ишоду пријаве за ПОС програм и о даљим корацима потребним за закључивање уговора са изабраном банком.  
   
 8. Пре закључења уговора, обавезно проверите да ли су уговором обухваћени сви услови коришћења ПОС терминала не само током, већ и након истека периода субвенције.  

  За сва евентуална питања које имате у вези са уговором и ПОС програмом, можете се обратити изабраној банци или контакт центру Иницијативе Бољи начин доступном на линку. Листу контаката банака можете погледати овде

 

Шта се дешава након закључења уговора са банком?

 1. После потписивања уговора, изабрана банка ће најкасније у року од 30 дана инсталирати ПОС терминал(е) на договореним локацијама.  

 2. Приликом инсталације ПОС терминала добићете од банке промотивни материјал (налепницу, постер и веб банер) које сте обавезни да истакнете на видном месту где се одвија безготовинско плаћање. 

 3. Од момента инсталације ПОС терминала, тече период субвенције током којег ће банка пратити месечне промете по ПОС терминалу. Након 12 месеци од датума инсталације ПОС терминала и истека субвенције, ПОС терминале можете да наставите да користите по условима које сте унапред уговорили са изабраном банком. Уколико желите да раскинете уговор са банком, можете то учинити без додатних трошкова или обавеза према банци.
   

Пријавите се за ПОС програм

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати