Општи услови за институције

Програм подршке увођењу електронског плаћања (ПОС програм) – Општи услови за Институције 

Под условом да су испуњени прописани услови, у оквиру Програма подршке увођењу електронског плаћања (ПОС програм) („Програм“), подобне институције са територије Републике Србије (органи и друга јавна тела на нивоу државе, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, као што су катастри непокретности, пореска управа, полиција, комунална полиција, судови, здравствене установе, и др.) ће, током првих 12 месеци од датума инсталације ПОС терминала (тј. надоградње аll-in-оne уређаја, еТрговина, softPOS и/или класичан ПОС) имати право на следеће погодности: 

  1. субвенционисана трансакциона накнада, у износу до 0,99% вредности платне трансакције, за платне трансакције извршене Visa и Мastercard платним картицама; 
  2. бесплатна инсталација, коришћење и одржавање ПОС терминала; 
  3. бесплатне лиценце за коришћење ПОС терминала; 
  4. бесплатан софтвер за прихватање ИПС плаћања. 


Институција је подобна за добијање погодности из Програма уколико испуњава следеће услове: 

  1. институција је орган или друго јавно тело у Републици Србији на нивоу државе, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, као што су катастри непокретности, пореска управа, полиција, комунална полиција, судови, здравствене установе, и др; 
  2. пријавила се за учешће у Програму путем вебсајта www.boljinacin.rs
  3. прихватаће платне трансакције најмање путем Visa, Mastercard и DinaCard (ако је применљиво) платних картица, као и путем IPS, без обзира на њихову вредност (тј. неће одредити минималну вредност за безготовинско плаћање); у те сврхе, институција ће закључити уговор са пружаоцем услуге прихватања платних инструмената („Прихватилац“), за период не краћи од 12 месеци од датума инсталације ПОС терминала; по истеку овог периода, институција ће имати право да раскине уговор без било каквих додатних трошкова; 
  4. током трајања уговора о прихватању платних трансакција, користиће брендинг материјал који јој да Прихватилац за означавање својих ПОС терминала, продајних места и Интернет продајних места логотипима доступних метода плаћања и Програма и Националне иницијативе за безготовинско плаћање
  5. прихватљива је као клијент за појединачног Прихватиоца који је изабран да пружи платну услугу прихватања платних инструмената; 
  6. покриће стварне трошкове које је сносио Прихватилац у вези са оправданим повраћајем средстава. 


Дванаестомесечни период субвенције се рачуна засебно за сваки инсталирани ПОС терминал од датума његове инсталације. ПОС програм није могуће користити за замену ПОС терминала који се користе пре пријаве за ПОС програм, новим уређајима из ПОС програма. 

Пријавите се за ПОС програм

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати